Angielski z Native Speakerem | +48 665 329 157 | kontakt@global-chojnice.pl

Egzaminy Cambridge

Szkoła GLOBAL prowadzi kursy przygotowujące do honorowanych na całym świecie egzaminów Uniwersytetu Cambridge. Kursy egzaminacyjne kładą nacisk na rozwój umiejętności czytania, pisania słuchania oraz mówienia z równoczesnym poznawaniem technik zdawania egzaminu. Rozwiązywanie testów, zapoznawanie się z materiałami audio oraz poznawania zasad pisania wypracowań daje gwarancję biegłości we wszystkich dziedzinach, z któych składa się egzamin.

Dla naszych uczniów isnieje możliwość wzięcia udziału w próbnym egzaminie tzw. “Mock Exam”, który jest organizowany na takich samych zasadach jak rzeczywisty egzamin. Składa się on z części: speaking, reading& use of English, listening oraz writing. Egzamin jest oceniany na takich samych zasadach, co egzamin prawdziwy i daje on przejrzysty sposób na poznanie własnych możliwości oraz ocenie na jakich aspektach należy się skupić, aby być przygotowanym do egzaminu Cambridge.
Nasz nauczyciel posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do egzaminów Cambridge, oraz w organizacji i przeprowadzaniu tych egzaminów.

Nasi uczniowie ZDAJĄ egzaminy Cambridge, w ciągu 4 lat mamy niezmiennie 100% zdawalność wśród naszych uczniów.

100%

Zadzwoń!
+48 665 329 157
kontakt@global-chojnice.pl
Lokalizacja
ul. Kościerska 12B, 89-600 Chojnice

Back to top